Quy đinh viết và gửi bài:

Thành viên viết bài vui lòng nhập thông tin hình ảnh chính chủ để được kiểm duyệt.

1./ Tiêu đề viết 20 - 50 từ ( Không viết tắt )
2./ Thông số, nội dung và hình ảnh yêu cầu chính xác ( Có nhu cầu đi kín đáo lh admin )
3./ Hotline: 093333.87.33 ( Hỗ trợ duyệt bài )

Đăng Nhập

Nếu chưa có tài khoảng vui lòng Đăng Ký